Abonează-te la newsletter și câștigă automat un voucher în valoare de 50 EURO! Află primul cele mai noi oferte și explorează noi destinații, concepute de către DAL Travel, Agenția Devoratorilor de Turism.

Regulament

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „Abonează-te la newsletter-ul DAL TRAVEL și câștigă automat un voucher în valoare de 50 EURO este S.C. DAL TRAVEL S.R.L., societate cu personalitate juridică română, cu sediul social în București, str. Batiștei nr. 17, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6232/2000, cod unic de înregistrare RO 13168309 în continuare „Organizatorul”.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.

Campania de abonare se desfășoară în perioada 20.04.2023 - 31.12.2023.

 

SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, care vor achiziționa circuitele DIRECT de la DAL Travel, cu vârsta peste 18 ani, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în continuare „Participanți”).


Nu sunt eligibili a participa la campanie angajații Organizatorului și nici membrii familiilor tuturor acestora: soții/soțiile ori rudele de gradul întâi, precum nici turiștii care achizitionează circuitele de la agenții revânzătoare, parteneri DAL Travel.


Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la această Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

În Campanie se pot înscrie numai persoanele fizice.

Condiția de participare este să se aboneze la newsletter-ul nostru, www.daltravel.ro și să completeze formularul de înscriere disponibil la adresa dedicată https://www.daltravel.ro/regulament-abonare-newsletter.


Odată înscriși, vor primi automat un e-mail de confirmare în cadrul căruia pot descărca un voucher nominal și netransmisibil, în valoare de 50 EURO, care va putea fi utilizat pentru achiziții de circuite cu ghid însoțitor.


Nu vor fi luate în considerare persoanele:


- care nu îndeplinesc condiția de înscriere la campania de abonare sau


- care achizitionează circuitele de la agenții revânzătoare, parteneri DAL Travel.


- care se înscriu cu adrese de e-mail invalide sau


- care deja sunt abonate la newsletter DAL


Pentru revendicarea voucherelor, abonaților li se va cere să respecte pașii incluși în SECȚIUNEA 3.


De asemenea, concurenții au dreptul la o singură înscriere în campanie, făcându-se ulterior asocierea cu CNP-ul lor.

 

SECȚIUNEA 4. PREMII

Premiile campaniei:

Voucher în valoare de 50 EURO, utilizabil pe www.daltravel.ro, la următoarea achiziție de peste 1.500 EURO/pachet/persoană, efectuată în perioada 20.04.2023 – 01.06.2024, ora 18:00, în următoarele condiții:

Condiții de plată:

50% la confirmare
50% în termen de 30 zile de la confirmare
Pentru plecări în mai puțin de 30 zile, plata se va face integral, la confirmare.

 

Condițiile campaniei:

Campania de abonare se desfășoară până la data de 31.12.2023, inclusiv.

Se oferă un voucher cadou pentru fiecare persoană ce foloseste o adresă de e-mail activă, înregistrată cu succes în baza de date pentru abonarea la newsletter DAL TRAVEL.

 

Voucher-ul este nominal și netransmisibil, NU poate fi cumulat cu alte promoții și nu se acordă celor care achizitionează circuitele de la agenții revânzătoare, parteneri DAL Travel.

 

În cadrul ofertei nu se acordă reduceri suplimentare pentru cazare în cameră triplă.

În cadrul ofertei nu se acordă reduceri suplimentare pentru copii.

Rezervarea vacanței pentru care se utilizează voucher-ul trebuie să se efectueze cu adresa de e-mail abonată la newsletter.

Nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.

 

SECȚIUNEA 5. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, fiind publicat la adresa https://www.daltravel.ro/regulament-abonare-newsletter.

Participarea în Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul Campaniei se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin simpla participare la această Campanie, participanții sunt de acord ca adresele de e-mail să intre în baza de date a organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor pentru a transmite invitația de a participa la promoții, mesaje publicitare și de marketing.

 

SECȚIUNEA 7. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR ȘI FORȚA MAJORĂ

Prin participarea la această Campanie de Abonare, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului în scopul participării la această Campanie.

Dacă o situație de fortă majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată sau întârziată. Organizatorul dacă invocă forța majoră este obligat să comunice Participanților la Campania existentă acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

SECȚIUNEA 8. DISPOZIȚII FINALE

Participanții la această campanie sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a Regulamentului de campanie duce la anularea automată a câștigurilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament cu condiția de a publica respectivele modificari pe site-ul www.daltravel.ro.

Modificarea își produce efectele de la data publicării informațiilor care o anunță și afișării lor pe pagina de internet menționată anterior.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.