DAL Travel Exclusive Club

 Clubul pasionaților de călătorii

 

DAL Travel prețuiește fidelitatea!

Alege să faci parte din DAL Travel Exclusive Club, călătorește și beneficiază de reduceri la circuitele DAL Travel, achiziționate direct de la noi!

Suntem de 24 ani pe piața de turism românească datorită turiștilor loiali, care s-au convins de seriozitatea agenției și de organizarea unor circuite inedite și de calitate.

Prin acest program de loialitate, dorim să recompensăm susținerea și încrederea acestora, dar și să demonstrăm cât de importanți sunt pentru noi!

 

Regulament Oficial al Programului de Fidelitate

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL  ȘI  REGULAMENTUL  OFICIAL  AL  PROGRAMULUI  DE  FIDELITATE AL CLIENȚILOR

DAL Travel Exclusive Club - Programul de Fidelizare DAL Travel este organizat și desfășurat de către SC DAL TRAVEL SRL, cu sediul în București, str. George Enescu nr.33, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6232/05.07.2000, Cod Unic de Înregistrare RO13168309, tel. 021 319 70 63 / 0722 620 738, email contact@daltravel.ro, reprezentată de Daniela Nedelcu, în calitate de Director General (denumită în continuare "Organizatorul").

1.1.Participanții la Programul de Fidelitate se obligă să respecte Termenii și Condițiile prezentului Regulamentului (denumit în continuare „Regulament DAL Travel Exclusive Club”), potrivit prevederilor menționate mai jos și poate fi consultat pe site-ul Organizatorului (https://www.daltravel.ro/dal-exclusive-club) sau la sediul DAL Travel.

1.2. Regulamentul oficial al DAL Travel Exclusive Club - Programul de Fidelizare DAL Travel a fost adoptat la data de 10 mai 2023 (pentru turistii directi) și aprilie 2024 (pentru turistii agentiilor partenere).
Acestia din urmă vor primi voucherul pe adresa de email a agențiilor partenere, dupa revenirea lor din toate circuitele effectuate ce au returul după 1 aprilie 2024.

Turiștii care și-au cumpărat direct de la DAL Travel pachetul vor primi o notificare/email cu acest voucher.

Acest voucher se va putea aplica la toate plecările cu ghid însoțitor din viitor, care NU beneficiază de alte promoții sau reduceri, la momentul achiziției.
Dacă nu este folosit la următorul circuit, deoarece promoția respectivă este mai bună pentru turist, voucherul nu se pierde, el se reportează și se poate folosi altă dată, în cadrul valabilității lui și cu respectarea aceleiași condiții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament DAL Travel Exclusive Club, numai după ce va fi publicat pe site-ul propriu.

 

SECȚIUNEA 2. DURATA PROGRAMULUI

2.1. Programul de Fidelitate DAL Travel Exclusive Club are o durată nedeterminată, dar SC DAL TRAVEL SRL are dreptul să hotărască în orice moment încetarea acestui Program.

Orice înștiințare referitoare la încetarea Programului va fi comunicată pe site-ul www.daltravel.ro, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data încetării efective a Programului.

 

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1. Poate fi membru al DAL Travel Exclusive Club orice persoana fizica romana sau straina care a implinit 18 ani si care a calatorit cu DAL Travel.

Participarea la acest Program se face automat, odata cu înscrierea la un circuit, în urma careia datele sunt preluate automat, prin sistemul de rezervari DAL Travel.

3.2. Participantul la Program trebuie să ofere toate datele sale, la momentul rezervării unui circuit, pentru includerea lui în programul de fidelizare, prin sistemul de rezervări.

Aceste câmpuri sunt referitoare la: nume, prenume, localitate, stradă, număr, bloc, scară, apartament, județ, cod poștal, telefon mobil, email.

Datele incomplete atrag după sine imposibilitatea includerii în programul de fidelizare.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL PROGRAMULUI

4.1. Odată cu rezervarea circuitului cu însoțitor, clientul devine oficial membru DAL Travel Exclusive Club și sistemul de rezervări generează un card de fidelitate virtual pe care poate acumula reduceri/punctele de fidelitate, ce au la baza un calcul bazat pe procente aplicate tarifelor circuitelor cu însotitor (nu sunt incluse excursiile opționale).

Acesta va primi pe email o notificare în acest sens sau – in cazul turistilor partenerilor DAL Travel -  vor primi aceste vouchere, pe adresele de email ale acestor agentii.

Procentele aplicate tarifelor circuitelor cu însotitor care stau la baza reducerilor acordate sunt:

 

1,5 % din tariful oricărui circuit de grup cu însoțitor, al cărui tarif se încadrează sub 1000 euro;
 

2 % din tariful oricărui circuit de grup cu însoțitor, al cărui tarif se încadrează între 1001 și 2000 euro;
 

2,5 % din tariful oricărui circuit de grup cu însoțitor, al cărui tarif se încadrează între 2001 și 3000 euro;
 

3 % din tariful oricărui circuit de grup cu însoțitor, al cărui tarif se încadrează între 3001 și 4000 euro;
 

suma fixă, de maxim 150 euro pentru oricare circuit de grup cu însoțitor al cărui tarif depășește 4000 euro;
 

4.3. Aceste procente pot fi modificate de către Organizator, iar noile valori se vor regăsi în Regulamentul în vigoare și va fi adus la cunoștință celor interesați, cu o notificare în prealabil.

4.5. Cardul virtual de fidelitate este nominal, poate fi utilizat numai de către titularul cardului; nu este transmisibil.

4.6. Cardul virtual de fidelitate nu este un mijloc de plată, punctele obținute se pot reporta daca nu sunt utilizate, DAR nu pot fi preschimbate în bani.

4.7.Emitentul își rezervă dreptul de a revoca calitatea de membru al Clubului DAL Travel (anula cardul sau reducerile obtinute), în urmatoarele situatii:

•nerespectarea obligatiilor contractuale rezultate din Contractul cu turistul;

•cauzarea de vătămări corporale sau aducerea de injurii agenției sau unui angajat DAL Travel

•cauzarea intentionata de distrugeri de bunuri care s-au soldat cu raport al politiei locale sau reclamatie din partea partenerului local, pe durata desfășurării vacanței.

 

SECȚIUNEA 5. ACUMULAREA ȘI UTILIZAREA PUNCTELOR

5.1. Programul de fidelizare oferă posibilitatea acumulării de reduceri prin cumpărarea de circuite de grup cu ghid insotitor, marca DAL Travel.

5.2. Reducerea obținută prin aplicarea procentului este rotunjită (fără zecimale).

5.3. Reducerile acumulate pe Cardul de Fidelitate DAL Travel Exclusive Club pot fi folosite oricând de catre posesor la plata viitoarelor facturi pentru circuitele cu însoțitor.

5.4. În momentul achiziționării unui pachet turistic, posesorul poate alege una din variante: acordarea unei reduceri conform schemei procentuale de la punctul 4.1 sau aplicarea promotiei/campaniei existente la momentul rezervării.

Nu se pot cumula promotiile speciale cu cea aferenta procentelor menționate la punctul 4.1.

5.5. Pentru pachetele turistice platite în lei, reducerea se va calcula la cursul BNR din ziua înscrierii..
5.6. Cardul de fidelitate este valabil nelimitat, iar reducerile rezultate în urma acestui program, trebuiesc utilizate/consumate în termen de 24 de luni de la data emiterii primului bonus.

 

SECȚIUNEA 6. FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE RELAȚII CU CLIENȚII

6.1. Posesorii cardului virtual de fidelitate pot obține orice informații referitoare la funcționarea Programului de Fidelitate și folosirea beneficiilor acestui program, consultând Regulamentul de Fidelitate în sediul DAL Travel pe site-ul Organizatorului (https://www.daltravel.ro/dal-exclusive-club) sau agentiile noastre partenere, de la care au achizionat circuitul DAL Travel.

6.2. Titularul cardului trebuie să anunțe fără întârziere agenții de vânzări/partenerii  DAL Travel/ de orice schimbare a informațiilor personale, față de cele comunicate inițial.

În scopul protejării datelor personale ale participanților la Programul de Fidelitate, agenții de vânzări DAL Travel vor solicita informații pentru a stabili identitatea clientului.

 

SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Prin semnarea formularului de înscriere la Programul de Fidelitate, participantul își exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a SC DAL TRAVEL SRL, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii SC DAL TRAVEL SRL, respectiv în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, precum și pentru a primi materiale informative despre serviciile și programele oferite.

7.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC DAL TRAVEL SRL se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.3. Datele pot fi folosite numai de către S.C. DAL TRAVEL S.R.L.